• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2015
Về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu 108/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 20/11/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1019+1020 Ngày đăng công báo 30/11/2015
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.