• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/05/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
Số ký hiệu 11/2014/TT-BNNPTTN Ngày ban hành 01/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 437+438, năm 2014 Ngày đăng công báo 14/04/2014
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Vũ Văn Tám
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.