• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2013
Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế
Số ký hiệu 07/2008/TT-BYT Ngày ban hành 28/05/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 13/07/2008
Nguồn thu thập Công báo Từ số 369 đến số 370 năm 2008 Ngày đăng công báo 28/06/2008
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 24/2013/TT-BYT Ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” Ngày hết hiệu lực 01/10/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.