• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
Về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích”
Số ký hiệu 50/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 12/11/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Công báo từ số 615 đến số 616, năm 2008 Ngày đăng công báo 26/11/2008
Ngành
  • Bưu chính - Viễn thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 17/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí” Ngày hết hiệu lực 31/12/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.