• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2016
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số ký hiệu 06/2015/TT-BTTTT Ngày ban hành 23/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2015
Nguồn thu thập Công báo số 473+474, năm 2015 Ngày đăng công báo 10/04/2015
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư này với quy định của Thông tư 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực từng phần theo quy định của Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ngày hết hiệu lực 01/04/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.