• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 26/08/2008
Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp– hướng nghiệp
Số ký hiệu 25/2000/QĐ-BGD Ngày ban hành 11/07/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/07/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; số 33 Ngày đăng công báo 08/09/2000
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Ngày hết hiệu lực 26/08/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.