• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 04/2015/TT-BKHCN Ngày ban hành 11/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 465+466, năm 2015 Ngày đăng công báo 06/04/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Nguyễn Quân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng quy định của Thông tư này hoặc ban hành văn bản riêng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Bộ, ngành, địa phương để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.