• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2010
Về Sửa đổi một số điểm của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên
Số ký hiệu 03/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/01/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/02/2010
Nguồn thu thập Công báo số 02 năm 2010 Ngày đăng công báo 05/02/2010
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Nguyễn Văn Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.