• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/2015
Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 03/2015/TT-BKHCN Ngày ban hành 09/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 23/04/2015
Nguồn thu thập Công báo số 375+376, năm 2015 Ngày đăng công báo 26/03/2015
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Nguyễn Quân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các bộ, tỉnh đã thành lập Quỹ và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đang hoạt động phù hợp các quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm gửi Bộ Khoa học và Công nghệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quyết định mới hoặc quyết định điều chỉnh.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.