• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2015
Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Số ký hiệu 58/2015/TT-BTC Ngày ban hành 25/04/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/06/2015
Nguồn thu thập Công báo số 589+590, năm 2015 Ngày đăng công báo 09/06/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2015 và áp dụng đến hết năm ngân sách 2016.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.