• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng
Số ký hiệu 49/2012/TT-BCT Ngày ban hành 28/12/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 67+68, năm 2013 Ngày đăng công báo 30/01/2013
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Lê Dương Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: 1. Đối với các trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (trạm cấp LPG) đã xây dựng hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu không đáp ứng được các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng ban hành kèm theo Thông tư này thì phải áp dụng các biện pháp an toàn tăng cường quy định tại Điều 11 Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng. 2. Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, chủ sở hữu các trạm cấp LPG không đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt trạm cấp LPG xem xét, quyết định.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.