• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ
Số ký hiệu 09/2015/TT-BKHCN Ngày ban hành 15/05/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Nguyễn Quân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Quy định Tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học do Quỹ phê duyệt hỗ trợ trước ngày có hiệu lực của Thông tư này và các đề xuất hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học đã gửi đến Quỹ nhưng chưa được Quỹ xem xét phê duyệt khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quy định Tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.