• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/1996
Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Số ký hiệu 43/TC-QLCS Ngày ban hành 31/07/1996
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/07/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Đang cập nhật Hồ Tế
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.