• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng
Số ký hiệu 17/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 21/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1139 + 1140/2015 Ngày đăng công báo 23/11/2015
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quy định chuyển tiếp: Các đối tượng được cấp mã ngân hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng mã ngân hàng và thông tin ngân hàng gắn liền với mã ngân hàng đã được cấp. Việc hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng đối với các đối tượng đã được cấp mã ngân hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.