• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
Số ký hiệu 48/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 22/09/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1071 + 1072/2015 Ngày đăng công báo 29/10/2015
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đăng kiểm
  • Khoa học - Công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này không áp dụng đối với: a) Phương tiện thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá; b) Phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; c) Phương tiện thủy nội địa có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa và có sức chở dưới 5 người; d) Bè. // Điều khoản chuyển tiếp: 1. Các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 cho đến khi được đánh giá, xác nhận năng lực. 2. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải xác nhận năng lực và thông báo cho các đơn vị đăng kiểm.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.