• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu 51/2015/TTLT-BYT-BNV Ngày ban hành 11/12/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 25/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 01+02/2016 Ngày đăng công báo 01/01/2016
Ngành
  • Nội vụ
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương tiếp tục thực hiện ổn định cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.