• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Ngày ban hành 30/12/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 125 + 126/2016 Ngày đăng công báo 28/01/2016
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Nguyễn Quân
Bộ Tài chính Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: 1. Thông tư này hướng dẫn khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 15, 16 và 17 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. 2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư này (sau đây gọi là nhiệm vụ) bao gồm: đề án khoa học, đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. 3. Các nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước được phép vận dụng chế độ khoán chi quy định tại Thông tư này. // Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, hội đồng tư vấn giao trực tiếp trước ngày 15 tháng 02 năm 2016 thì vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.