• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh
Số ký hiệu 44/2013/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 23/10/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 777+778, năm 2013 Ngày đăng công báo 11/11/2013
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Cao Đức Phát
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.