• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2007
Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số ký hiệu 41/2005/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/05/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/05/2005
Nguồn thu thập Rà soát Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Chủ tịch Võ Lâm Phi
Phạm vi
  • Tỉnh Khánh Hoà

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 Ngày hết hiệu lực 15/01/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.