• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 03/01/2016
Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Số ký hiệu 36/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 12/11/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/11/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 22/11/2011
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • An toàn thông tin
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Phó Chủ tịch Lê Xuân Thân
Phạm vi
  • Tỉnh Khánh Hoà

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 03/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.