• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2004
Về việc ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
Số ký hiệu 118/2004/QĐ-UB Ngày ban hành 20/04/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/05/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Phó Chủ tịch Trần Minh Duân
Phạm vi
  • Tỉnh Khánh Hoà

Thông tin áp dụng

Điều 8: Cơ quan quản lý hồ sơ, tài liệu đất đai các cấp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các quy định tại quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc quản lý và bảo quản hồ sơ, tài liệu đất đai. Điều 9: Trách nhiệm của cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính: 1. Cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm cung cấp biên lai thu phí, kiểm tra, đôn đốc, quyết toán thu, nộp phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo đúng quy định hiện hành. 2. Cơ quan Tài chính các cấp có trách nhiệm kiểm tra số chi từ nguồn được để lạicủa cơ quan thu và thẩm tra quyết toán thu, chi theo quy định của pháp luật tài chính hiện hành.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.