• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 19/05/2012
Ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư
Số ký hiệu 05/2007/QĐ-KTNN Ngày ban hành 02/08/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 768+769, năm 2007 Ngày đăng công báo 10/11/2007
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 03/2012/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình Ngày hết hiệu lực 19/05/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.