• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2018
Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Số ký hiệu 12/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/06/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/06/2018
Nguồn thu thập công báo tỉnh Kiên Giang Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Chủ tịch Phạm Vũ Hồng
Phạm vi
  • Tỉnh Kiên Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.