• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 11/08/2016
Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số ký hiệu 97/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/01/2010
Loại văn bản Nghị Quyết Ngày có hiệu lực 23/01/2010
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Kiên Giang Ngày đăng công báo 01/02/2010
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Phó Chủ tịch Đào Nghĩa Nghiêm
Phạm vi
  • Tỉnh Kiên Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.