• Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  12/02/2018

  26/02/2018

 • Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

  09/02/2018

  20/02/2018

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

  08/02/2018

  17/02/2018

 • Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  22/01/2018

  02/02/2018

 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Kon Tum về bảng giá nhân công cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  22/01/2018

  02/02/2018

 • Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất tại đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  10/01/2018

  19/01/2018

 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  05/01/2018

  14/01/2018

 • Quyết định 63/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm

  29/12/2017

  08/01/2018

 • Quyết định 62/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  29/12/2017

  08/01/2018

 • Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  21/12/2017

  01/01/2018

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.