• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Lịch sử hiệu lực: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2017 Văn bản được ban hành 02/VBHN-BQP
25/05/2017 Văn bản có hiệu lực 02/VBHN-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.