• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 199/2011/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/2011 Văn bản được ban hành 199/2011/TT-BTC
01/04/2012 Văn bản có hiệu lực 199/2011/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.