• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 171/2013/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/11/2013 Văn bản được ban hành 171/2013/NĐ-CP
01/01/2014 Văn bản có hiệu lực 171/2013/NĐ-CP
01/01/2015 Được bổ sung 107/2014/NĐ-CP Xem tại đây
01/08/2016 Văn bản hết hiệu lực 171/2013/NĐ-CP
01/08/2016 Bị thay thế 46/2016/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.