• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 12/12/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/01/2014 Văn bản được ban hành 03/2014/TT-BLĐTBXH
10/03/2014 Văn bản có hiệu lực 03/2014/TT-BLĐTBXH
01/04/2016 Bị hết hiệu lực VĂN BẢN NÀY TRÙNG ĐÃ CÓ TRÊN HỆ THỐNG 11/2016/NĐ-CP
12/12/2016 Văn bản hết hiệu lực 03/2014/TT-BLĐTBXH
12/12/2016 Bị thay thế 40/2016/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.