• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 53/2014/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/09/2014 Văn bản được ban hành 53/2014/TT-BTNMT
28/10/2014 Văn bản có hiệu lực 53/2014/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.