• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 57/2014/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/10/2014 Văn bản được ban hành 57/2014/QĐ-UBND
25/10/2014 Văn bản có hiệu lực 57/2014/QĐ-UBND
20/05/2018 Bị bãi bỏ 1 phần 13/2018/QĐ-UBND Xem tại đây
20/05/2018 Được sửa đổi 13/2018/QĐ-UBND Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.