• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 51/2015/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2015 Văn bản được ban hành 51/2015/TT-BTNMT
11/01/2016 Văn bản có hiệu lực 51/2015/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.