• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Lịch sử hiệu lực: Luật 69/2006/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2006 Văn bản được ban hành 69/2006/QH11
01/01/2007 Văn bản có hiệu lực 69/2006/QH11
01/01/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 32/2013/QH13 Xem tại đây
01/01/2018 Văn bản hết hiệu lực 69/2006/QH11
01/01/2018 Bị hết hiệu lực 11/2017/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.