• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 86/2013/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/07/2013 Văn bản được ban hành 86/2013/NĐ-CP
01/10/2013 Văn bản có hiệu lực 86/2013/NĐ-CP
17/07/2017 Được bổ sung 57/2017/TT-BTC
17/07/2017 Được sửa đổi 57/2017/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.