• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 36/2014/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/07/2014 Văn bản được ban hành 36/2014/QĐ-UBND
31/07/2014 Văn bản có hiệu lực 36/2014/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.