• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 14/2014/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/05/2014 Văn bản được ban hành 14/2014/TT-BCT
15/07/2014 Văn bản có hiệu lực 14/2014/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.