• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/11/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/10/2015 Văn bản được ban hành 158/2015/TTLT-BTC-BTP
30/11/2015 Văn bản có hiệu lực 158/2015/TTLT-BTC-BTP
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 158/2015/TTLT-BTC-BTP
01/01/2017 Bị thay thế 226/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.