Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Ngọc Tuấn