Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 02/VBHN-BKHCN Loại VB được sửa đổi bổ sung Văn bản hợp nhất
Ngày xác thực 28/03/2017 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Bản gốc
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.