Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
Số ký hiệu 02/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 14/01/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.