Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Số ký hiệu 12/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 26/05/2015 Ngày đăng công báo 21/06/2015
Nguồn trích Công báo số 611 + 612
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Trương Chí Trung Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.