Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Số ký hiệu 07/VBHN-BGTVT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 15/12/2016 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Bản chính
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.