• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2011
Về việc ban hành Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
Số ký hiệu 07/2007/QĐ-BTP Ngày ban hành 12/07/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/03/2008
Nguồn thu thập Công báo số 111+112, năm 2007 Ngày đăng công báo 19/02/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 09/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự Ngày hết hiệu lực 15/07/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.