• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2020
Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Số ký hiệu 49/2016/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/12/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
  • Kết cấu hạ tầng giao thông
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các quy định về việc tạm dừng thu, trừ thời gian thu và xử lý các hành vi vi phạm tại Điều 11 của Thông tư này là mức tối thiểu để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đàm phán đưa vào nội dung hợp đồng dự án. Đối với các hợp đồng dự án đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đàm phán để bổ sung những nội dung của Thông tư này vào hợp đồng dự án.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.