• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum
Số ký hiệu 11/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 18/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 28/07/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2019./.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản. Đã công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020 Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.