• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2007
Ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 64/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/05/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/06/2007
Nguồn thu thập Công báo số 320+321, năm 2007 Ngày đăng công báo 26/05/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.