• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng"
Số ký hiệu 43/2004/QĐ-BTC Ngày ban hành 26/04/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/05/2004
Nguồn thu thập Công báo số 8, năm 2004 Ngày đăng công báo 10/05/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 98/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng" Ngày hết hiệu lực 31/12/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.