• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu 29/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 31/03/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 03/05/2003
Nguồn thu thập Số 23 Ngày đăng công báo 18/04/2003
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 186/2007/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày hết hiệu lực 15/01/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.