• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2016
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực
Số ký hiệu 03/2001/TP-CC Ngày ban hành 14/03/2001
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/04/2001
Nguồn thu thập Công báo số 18/2001; Ngày đăng công báo 15/05/2001
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 20/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Ngày hết hiệu lực 15/02/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.