• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miền, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Số ký hiệu 50/2005/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 15/06/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 25/08/2005
Nguồn thu thập Công báo số 10/2005 Ngày đăng công báo 10/08/2005
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán qui định tại Thông tư này tính hưởng từ ngày 01/10/2004.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.